Babylonia – skrót zasad i moja opinia

Dziś przeniesiemy się do Babilonii za czasów Nabuchodonozora II. To tylko jakieś 2600 lat wstecz. W tych czasach i miejscu będziemy starali się jak najlepiej prosperować wysyłając w teren swoich chłopów i możnych. Wszystko dla punktów zwycięstwa. Oto Babylonia.

Reiner Knizia powraca na nasze stoły z grą o układaniu żetonów na planszy. Jest sucho i jest sporo liczenia, oraz kombinowania. Jak to wyszło? Zobaczcie sami.